Безплатни курсове по програма "Аз мога повече" 2012

До края на месец септември можете да кандидатствате за безплатни обучения по програма "Аз мога повече" на Агенцията по заетостта.

Kabinata.com като един от най-големите доставчици на обучения вече ще предлага и дистанционни обучения по уеб програмиране и счетоводство, уеб дизайн и курс по MS Office.

Подготвени преподаватели ще преподават във виртуалните класни на сайта по одобрена от Агенцията по заетостта програма.

Необходимо е кандидатите да знаят, че трябва да са осигурени на трудов договор или да са само осигуряващи се лица.

За да кандидатствате, трябва да подадете документи в Бюрото по труда по местоживеене или по месторабота. При наличие на поне 15 желаещи всеки работодател може да организира курс за своите служители по съкратена процедура – ползва се пълномощно, което след попълването на данните за кандидатите може да се подаде само от един човек.

Основните документи за подаване са Заявление и Декларация. И двата документа можете да свалите от сайта на Kabinata.com. Освен тях са необходими и копия от диплома за завършено средно или висше образование и копие от трудов договор.

Ако сте одобрени за курс, който започне и след това по някаква причина напуснете работата си или постъпите на държавна работа, това не е проблем тъй като обстоятелството е настъпило след включването ви в обучението. За дните, в които не сте били на работа, трябва да уведомите Бюрото по труда и да попълните нова Декларация, която ще замести старата.

Предимствата на дистанционните курсове са много. Можете да се обучавате от което и да е място с добра интернет връзка

Курсове по програмата могат да изкарат и кандидати излезли в отпуск по майчинство.

Дистанционните курсове на Кабината.com са удобни с това, че са достъпни от всички места, където има добра интернет връзка. Това позволява обученията да се провежда и от чужбина.

Условията на програмата допускат и 20% отсъствия от часовете. Минималните седмични изисквания за присъствия са 8 часа присъствие в системата – минимум 2 часа във виртуалната класна стая с учител и останалото време е за т.нар. задължителен учебен материал за седмицата.

Обучението по Аз мога повече е напълно безплатно, като обучаващите се не доплащат нищо за обучението им по програмата. Право на обучение по програма Аз мога повече имат само работещи хора. Неработещи, безработни, пенсионери и пр., които не са трудово заети, нямат право на обучение по програмата. Намери доставчици на обучение

Разбери повече за програмата
 
Cheap Hotels in Las Vegas Amazon Books UK

Find Cheap Dentist in Bulgaria for dental implants treatment.